Zápis z šedesátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 11.5. 2018

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

1) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 119/2017 ze dne 10.4. 2018

2) Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 50 A 11/2017 ze dne 30.1. 2018

3) Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 187/2017ze dne 19.4.2018

4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 234/2017 ze dne 31.1. 2018

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 305/2017 ze dne 8.3. 2018

6) Usnesení Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 1098/18 ze dne 24.4. 2018

7) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 205/2017 ze dne 30.11. 2017

8) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 129/2017 z 28.03. 2018

Byla podána informace o přípravě rekodifikace stavebního práva.

Dále byly diskutovány následující otázky:

a) novela vyhlášky č. 503/2006 Sb. – společné řízení a kácení dřevin,

b) GDPR ve vztahu k územním plánům.

Dále bylo upozorněno na následující rozsudky:

a) rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č. j. 59 A 16/2015 ze dne 18.04.2018

b) rozsudek Nejvyššího správního soudu 3 As 93/2017 ze dne 06.04.2018 a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, č. j. 59 A 74/2016 ze dne 08.03.2017

c) rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 46/2015 ze dne 19.04.2018

d) rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 70/2017 ze dne 22.02.2018

e) rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 A 188/2017 ze dne 03.05.2018

Print Friendly, PDF & Email