Orgány Společnosti

Představenstvo České společnosti pro stavební právo

JUDr. Alena Bányaiová
Mgr. David Dvořák
JUDr. Emil Flegel, místopředseda
Ing. Vladimíra Helebrantová
Ing. Jaroslav Hodina
Ing. Lenka Holendová
Mgr. Jana Janečková
Mgr. Vladimír Ježek
JUDr. Jan Mareček, předseda
Mgr. Jaroslava Milerová
Ing. Renáta Pintová – Králová
JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ing. Petr Serafín
Prof. JUDr. Ing. Josef Staša, Csc., místopředseda
Doc. JUDr. Ivana Štenglová
JUDr. Zdeňka Vobrátilová
JUDr. Vlastislav Zunt, Csc., místopředseda

Mgr. Jana Gregorová, náhradník
Ing. Ing. Karel Horejš, náhradník

Členové představenstva z titulu čl. 14 odst. 3 Stanov

Ing. arch. Hana Bártová, tajemnice

Revizní komise

Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M.
Mgr. Jana Machačková
JUDr. Jaroslava Sechterová

Print Friendly, PDF & Email