Orgány Společnosti

 

Představenstvo České společnosti pro stavební právo

JUDr. Bányaiová Alena

Mgr. Dvořák David

JUDr. Flegel Emil, místopředseda

Ing. Helebrantová Vladimíra

Ing. Hodina Jaroslav

Ing. Holendová Lenka

Mgr. Janečková Jana

Mgr. Ježek Vladimír

JUDr. Mareček Jan, předseda

Mgr. Milerová Jaroslava

JUDr. Sedláčková Vladimíra

Ing. Serafín Petr

JUDr. Staša Josef, místopředseda

JUDr. Štenglová Ivana

Ing. Víchová Jitka

JUDr. Vobrátilová Zdeňka

JUDr. Zunt Vlastislav, místopředseda


Členové představenstva z titulu čl. 14 odst. 3 Stanov:

JUDr. Miroslav Hegenbart – čestný předseda

Ing.arch. Hana Bártová – tajemnice


Revizní komise:

Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M.

Ing. Karel Horejš

Mgr. Jana Machačková

 

Print Friendly, PDF & Email