Knižnice pod gescí Společnosti

Publikace pod gescí České společnosti pro stavební
právo
(přehled od r. 1998)

Edice Stavební právo, vydávaná nakladatestvím ARCH, byla zaměřena na publikování základních informací z oblasti stavebního práva, tj.platných zákonů, vyhlášek, výnosů, výkladů a souvisejících předpisů, v obdobné míře obsahuje i vybraná odpovídající témata ze souvisejících oblastí, např. ekologie, vazeb na normy a platné předpisy EU a ES, apod. Edice byla vydávána pod gescí České společnosti pro stavební právo a s garancí Ministerstva pro místní rozvoj, na zpracování jednotlivých témat se podíleli zasvěcení odborníci.

Edice Stavební právo doplňoval čtvrtletník Bulletin Stavební právo vydávaný dosud Českou společností pro stavební právo od roku 1996. V roce 2009 nakladatelství Arch zaniklo.

Vydané tituly lze v omezeném množství získat v kanceláři sekretariátu ČSSP.

 

V edici vyšly v letech 1998 – 2008  tyto publikace

 

1998

J. Krecht: Voda a stavby v právních předpisech

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl I. a II.

M. Hegenbart, J. Lanč, V. Ondrejechová, B. Sakař: Stavební zákon a jeho
prováděcí předpisy – novela k 1. 7. 1998
s vysvětlivkami a poznámkami

J. Petřina: Právní předpisy evropských společenství (stavby a
stavební výrobky)

1999

H. Bártová, H. Smetanová: Výběr norem pro výstavbu a stavebnictví

M. Tunka, T. Sklenář: Pořizování územně plánovací dokumentace
v souvislosti s novelou stavebního zákona

J. Víchová, A. Hofmanová, I. Karlovská: Obecné technické požadavky na
výstavbu s komentářem

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl
I.

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl III.

2000

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl II.
Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb vypracované
S.I.A – Radou výstavby pod záštitou Ministerstva průmyslu a
obchodu

J. Stach, F. Novák: Stavby v oboru telekomunikací podle nového
zákona o telekomunikacích

J. Doležal, J. Lanč: Stavební řád v činnosti obcí, které nejsou
stavebními úřady

J. Jareš, A. Bucharová : Právní úprava technických požadavků na
výrobky pro stavby

2001

P. Fastr: Předpisy o pozemních komunikacích

P. Petržílek. J. Guth, G. Týcová: Předpisy o posuzování vlivů na
životní prostředí s komentářem

J. Oehm, P. Oehm: Soubor předpisů bytového práva, díl I.

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

M. Tunka: Obsah územně plánovací dokumentace

2004

J. Jareš, A. Lichtenbergová: Právní úpravy technických požadavků na
stavební výrobky

J. Víchová: Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po
vstupu do Evropské unie

M. Klang: Obchodní společnosti. Průvodce právní úpravou v ČR

T. Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního
prostředí (2 díly)

2005

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

P. Šponar, O. Vícha: Zákon o geologických pracích a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

J.Sechterová, P. Serafín, V. Vaindl: Zadávání staveb podle zákona č.
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

L. Dvořák: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
s komentářem

V. Koukalová a kol.: Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a
techniků ve výstavbě a pro praxi

M. Zídek, J. Klusoň: Zákon o státní památkové péči a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

2006

Z. Hošek: Požární bezpečnost staveb

J. Davidová, M. Topenčík: Koncesní zákon – komentář

F. Novák, J. Kliner: Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení

2007

Kolektiv: Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy – poznámky a
vysvětlivky, vydání 2007

L. Pavelková: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi,
vydání 2007

M. Ebel: Dějiny českého stavebního práva, vydání 2007

2008

K. Kabele, M. Urban, D. Adamovský, M. Kabele: Energetická náročnost budov
v souvislostech s platnou legislativou ČR, vydání 2008[:en]

Publikace pod gescí České společnosti pro stavební
právo
(přehled od r. 1998)

Edice Stavební právo, vydávaná nakladatestvím ARCH, je zaměřena na
publikování základních informací z oblasti stavebního práva, tj.
platných zákonů, vyhlášek, výnosů, výkladů a souvisejících
předpisů, v obdobné míře obsahuje i vybraná odpovídající
témata ze souvisejících oblastí, např. ekologie, vazeb na normy a platné
předpisy EU a ES, apod. Edice je vydávána pod gescí České společnosti pro
stavební právo a s garancí Ministerstva pro místní rozvoj, na
zpracování jednotlivých témat se podílejí zasvěcení odborníci.

Edice Stavební právo je navíc doplněna čtvrtletníkem stavební právo
– Bulletin.

Informace o prodeji na www.eStav.cz
nebo na tel. 225 29 16 59, 222 24 65 87.

V edici vyšly tyto publikace

1998

J. Krecht: Voda a stavby v právních předpisech

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl I. a II.

M. Hegenbart, J. Lanč, V. Ondrejechová, B. Sakař: Stavební zákon a jeho
prováděcí předpisy – novela k 1. 7. 1998
s vysvětlivkami a poznámkami

J. Petřina: Právní předpisy evropských společenství (stavby a
stavební výrobky)

1999

H. Bártová, H. Smetanová: Výběr norem pro výstavbu a stavebnictví

M. Tunka, T. Sklenář: Pořizování územně plánovací dokumentace
v souvislosti s novelou stavebního zákona

J. Víchová, A. Hofmanová, I. Karlovská: Obecné technické požadavky na
výstavbu s komentářem

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl
I.

J. Kokoška: Oceňování nemovitostí, díl III.

2000

J. Kylarová: Předpisy o výstavbě na území hl. m. Prahy, díl II.
Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb vypracované
S.I.A – Radou výstavby pod záštitou Ministerstva průmyslu a
obchodu

J. Stach, F. Novák: Stavby v oboru telekomunikací podle nového
zákona o telekomunikacích

J. Doležal, J. Lanč: Stavební řád v činnosti obcí, které nejsou
stavebními úřady

J. Jareš, A. Bucharová : Právní úprava technických požadavků na
výrobky pro stavby

2001

P. Fastr: Předpisy o pozemních komunikacích

P. Petržílek. J. Guth, G. Týcová: Předpisy o posuzování vlivů na
životní prostředí s komentářem

J. Oehm, P. Oehm: Soubor předpisů bytového práva, díl I.

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

M. Tunka: Obsah územně plánovací dokumentace

2004

J. Jareš, A. Lichtenbergová: Právní úpravy technických požadavků na
stavební výrobky

J. Víchová: Povolání architektů, stavebních inženýrů a techniků po
vstupu do Evropské unie

M. Klang: Obchodní společnosti. Průvodce právní úpravou v ČR

T. Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního
prostředí (2 díly)

2005

J. Skopec: Bezbariérové řešení staveb

P. Šponar, O. Vícha: Zákon o geologických pracích a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

J.Sechterová, P. Serafín, V. Vaindl: Zadávání staveb podle zákona č.
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

L. Dvořák: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
s komentářem

V. Koukalová a kol.: Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a
techniků ve výstavbě a pro praxi

M. Zídek, J. Klusoň: Zákon o státní památkové péči a jeho
prováděcí předpisy s komentářem

2006

Z. Hošek: Požární bezpečnost staveb

J. Davidová, M. Topenčík: Koncesní zákon – komentář

F. Novák, J. Kliner: Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení

2007

Kolektiv: Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy – poznámky a
vysvětlivky, vydání 2007

L. Pavelková: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi,
vydání 2007

M. Ebel: Dějiny českého stavebního práva, vydání 2007

2008

K. Kabele, M. Urban, D. Adamovský, M. Kabele: Energetická náročnost budov
v souvislostech s platnou legislativou ČR, vydání 2008

 

Print Friendly, PDF & Email