Zápis z devadesátého šestého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 11.4.2024

Flegel zahájil zasedání, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 81/2023 ze dne 21.3.2024 – zrušení zastavitelných ploch a přiměřenost omezení vlastnického práva, nepřípustnost selektivní redukce zastavitelných ploch v ÚP z důvodu nedostačující veřejné infrastruktury
 2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 246/2023 ze dne 26.3.2024 – incidenční přezkum staré ÚPD
 3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 313/2022 ze dne 18.3.2024 – incidenční přezkum ÚPD, procesní vady, odlišení účastníků řízení dle smíšeného modelu veřejné správy
 4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 84/2023 ze dne 31.01.2024 – zneužití práva v podobě podání zásahové žaloby proti nezahájení odstranění stavby
 5. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 1 As 174/2022 ze dne 24.1.2024 – žaloba VOP a závažný veřejný zájem
 6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 103/2023 ze dne 26.3.2024 – náležitosti plné moci dle § 33 SŘ
 7. Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 55 A 15/2023 ze dne 20.12. 2023 – vznik a existence práva stavby k pozemkům obce
 8. Dále byla diskutovaná jednotlivá témata:
   a) stav přípravy vyhlášek k NSZ
  b) přípravy spuštění digitalizace stavebních řízení – praktické problémy
 9. Bylo upozorněno na následující akce, které proběhnou:
   a) Pokračují práce na vydání již třetího Almanachu u příležitosti 100. jednání sekce ÚR a SR při         ČSSP. Členové jsou vyzváni ke spolupráci a k zaslání příspěvků.
  b) Na konci května proběhnou dvoudenní porady MMR.
  c) Výjezdní zasedání sekce proběhne ve dnech 17.-18.05.2024 ve středočeských Tupadlech. Podrobnosti budou upřesněny, přihlášky zasílat až po vyzvání.
 10. Trvá apel na příspěvky do Bulletinu.

  Zapsal: Flegel
  Kontrola: Kubík

Print Friendly, PDF & Email