Evropská společnost pro stavební právo – ESCL

Česká Společnost pro stavební právo již od svého vzniku v roce 1992 rozvíjí intenzivní spolupráci s obdobnými společnostmi v zahraničí.

Tato spolupráce se uskutečňuje jednak na multilaterální úrovni v rámci Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL) a jednak na dvoustranném základě s některými národními společnostmi stejného zaměření.

Evropská společnost pro stavební právo (European Society for Construction Law, ESCL) je sdružení jednotlivých národních společností pro stavební právo, které od začátku 80-tých let minulého století slouží jako platforma pro rozvoj styků mezi jednotlivými národními společnostmi. Vzájemná spolupráce se uskutečňuje v podobě pravidelných ročních porad prezidentů národních společností. Tato setkání prezidentů jsou doprovázena vždy odbornou konferencí na předem dané téma. V posledních letech Evropská společnost pro stavební právo organizuje každoročně soutěž o Evropskou cenu pro dvě nejlepší studentské práce na téma stavebního práva. Proběhla transformace  Evropské společnosti pro stavební právo ze sdružení bez právní subjektivity na právnickou osobu – spolek podle nizozemského práva.

Bilaterální spolupráce České společnosti se orientuje tradičně na nejbližší sesterské společnosti, a to slovenskou, rakouskou a německou.

Mimo to naše společnost spolupracuje ad hoc se zahraničními subjekty, ať již institucemi, tak jednotlivci.

Vzdělávací a studijní aktivity Evropské společnosti pro stavební právo

Evropská společnost pro stavební právo (dále ESCL) věnuje též pozornost vzdělávacím a studijním aktivitám na poli stavebního práva.

Jedná se především o …

 1. Cenu Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL Master Thesis Prize)
Od roku 2012 organizuje ESCL každoročně soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru stavebního práva. Soutěž je určena pro studenty vyšších ročníků a doktorandy, Jednotlivé práce jsou hodnoceny odbornou porotou tvořenou vysokoškolskými učiteli nominovanými jednotlivými národními společnostmi. Uděluje se první cena, která je honorována částkou EUR 2500,- a druhá cena, honorovaná částkou EUR 1000,-.
Práce v angličtině a v rozsahu cca 15 000 slov je nutno zaslat elektronicky do 30. května 2020.

2. Vedle výše uvedené soutěže bývají  národními společnostmi organizovány ad hoc různé aktivity přístupné i zahraničním zájemcům. Dlouhodobou tradicí je pořádání odborné konference v návaznosti na každoroční konferenci prezidentů národních společností.

3. Funkci sekretariátu Evropské společnosti pro stavební právo zajišťuje Nizozemský institut pro stavební právo, kde je možno získat více informací.

Kontaktní adresa:

Dutch Institute of Construction Law
Anna van Buerenplein 47, 10th floor
2595 DA THE HAGUE
THE NETHERLANDS

Phone:  +31 703 245 544
Website:  www.ibr.nl,  www.escl.org

 

Print Friendly, PDF & Email