Evropská společnost pro stavební právo

Česká společnost již od svého vzniku v roce 1992 rozvíjí intenzivní spolupráci s obdobnými společnostmi v zahraničí.

Tato spolupráce se uskutečňuje jednak na multilaterální úrovni v rámci Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL) a jednak na dvoustranném základě s některými národními společnostmi stejného zaměření.

Evropská společnost pro stavební právo (European Society for Construction Law, ESCL) je sdružení jednotlivých národních společností pro stavební právo, které od začátku 80-tých let minulého století slouží jako platforma pro rozvoj styků mezi jednotlivými národními společnostmi. Vzájemná spolupráce se uskutečňuje v podobě pravidelných ročních porad prezidentů národních společností. Tato setkání prezidentů jsou doprovázena vždy odbornou konferencí na předem dané téma. V posledních letech Evropská společnost pro stavební právo organizuje každoročně soutěž o Evropskou cenu pro dvě nejlepší studentské práce na téma stavebního práva. V současnosti probíhá transformace Evropské společnosti pro stavební právo ze sdružení bez právní subjektivity na spolek podle nizozemského práva.

Bilaterální spolupráce České společnosti se orientuje tradičně na nejbližší sesterské společnosti, a to slovenskou, rakouskou a německou.

Mimo to naše společnost spolupracuje ad hoc se zahraničními subjekty, ať již institucemi, tak jednotlivci.

Vzdělávací a studijní aktivity Evropské společnosti pro stavební právo

Evropská společnost pro stavební právo (dále ESCL) věnuje též pozornost vzdělávacím a studijním aktivitám na poli stavebního práva. Jedná se především o

 1. Cenu Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL Master Thesis Prize)
  Od roku 2012 organizuje ESCL každoročně soutěž o nejlepší studentskou práci v oboru stavebního práva. Soutěž je určena pro studenty vyšších ročníků a doktorandy, Jednotlivé práce jsou hodnoceny odbornou porotou tvořenou vysokoškolskými učiteli nominovanými jednotlivými národními společnostmi. Uděluje se první cena, která je honorována částkou E 2500,- a druhá cena, honorovaná částkou E 1000,-.
  Práce v angličtině a v rozsahu cca 15 000 stran je nutno zaslat elektronicky do 30. května 2019. Více informací možno získat na adrese http://www.Ibr.nl/agenda/summerschool .

 2. Novou aktivitou je Letní škola stavebního práva: srovnávací evropské stavební právo a právo veřejných zakázek v trvání 6 dní konaná v Haagu v Nizozemí. Výuka probíhá v angličtině v akademickém stylu ve formě přednášek se zdůrazněním srovnávací metody výkladu. Aktivní přístup účastníků je vítán. Témata jsou předem stanovena. Účastnický poplatek činí E 1550,- a pokrývá výuku, občerstvení během výuky, exkurzi na zajímavé staveniště a DPH. Účastníci obdrží rovněž publikaci ESCL Studie z evropského stavebního práva a další studijní materiály. Ubytování a dopravu si účastníci hradí zvlášť. V tomto roce kurz proběhne ve dnech 1.-6. července 2019 na adrese :

  KIVI Prinsessegracht 23, The Hague, the Netherlands

  Kontaktní adresa:
  Dutch Institute of Construction Law
  Anna van Buerenplein 47, 10th floor
  2595 DA THE HAGUE
  THE NETHERLANDS
  Phone: +31703245544
  Website:
  www.ibr.nl/agenda/summerschool/
  www.escl.org

 3. Vedle výše uvedených akcí bývají i jednotlivými národními společnostmi organizovány ad hoc různé odborné aktivity. Dlouhodobou tradicí je pořádání odborné konference v návaznosti na každoroční konferenci prezidentů jednotlivých národních společností.
Print Friendly, PDF & Email