Zápis z padesátého druhého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 6.4. 2017

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

Přítomní diskutovaly o rozsudcích:

1. Rozsudek NSS ze dne 28.02.2017 č. j. 4 As 220/2016

2. Rozsudek NSS ze dne 23.02.2017 č. j. 2 As 197/2016

Problematika umisťování staveb v tzv. oblastech klidu v Praze.

3. Rozsudek NSS z dne 07.03.2017 č. j. 7 As 51/2016 – letiště Vodochody

EIA k záměru „Letiště Vodochody

4. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 09.03.2017 č. j. 45 A 31/2016

Žaloba proti nezákonnému zásahu proti kolaudačnímu souhlasu

5. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 07.02.2017 č. j. 46 A 21/2017

Odkladný účinek žalobě proti rozhodnutí, kterým bylo žalobci nařízeno odstranit stavbu.

6. Rozsudek NSS ze dne 02.03.2017 č. j. 10 As 294/2016

Podmínky pro vyvlastnění

7. Rozsudek NSS ze dne 22.02.2017 č. j. 9 As 175/2016

Úplná žádost o stavební povolení ve smyslu § 93 odst. 4 stavebního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2012

8. Rozsudek NSS ze dne 23.03.2016 č. j. 6 As 206/2014

Absence poučení stavebníka stavebním úřadem v řízení o odstranění nebo dodatečném povolení stavby.

Proběhla diskuse nad principy rozhodování stavebních úřadů v situaci, kdy je žadatelem pouze jeden z několika spoluvlastníků, typicky v případě SVJ a zásahu do společných prostor.

Dále se diskutovalo o:

– novela zákona o ochraně ovzduší v souvislosti s odpojováním od CZT

– problémy s personálním obsazením stavebních úřadů, a to i na úrovni krajských úřadů

– podání kasační stížnosti v situaci, kdy krajský soud nerespektuje ustanovení § 75 odst. 1 SŘS

– možnost podání žaloby nejvyšším státním zástupcem – rozsudek 4 As 141/2013 ze dne 27.11.2013

– upozorněno rovněž na rozsudek KS v Praze 46 A 81/2015 ze dne 15.03.2016.

Byla podána stručná informace o novele stavebního zákona

Zapsala: Milerová

Kontrola: Flegel

Print Friendly, PDF & Email