ZÁPIS č. 3 /2017 ze zasedání Sekce pro technické předpisy ve výstavbě ČSSP dne 29. 3. 2017

1. ÚVODEM

Jednání zahájila Ing. Helebrantová, přivítala přítomné a uvedla plánovaný program, který se zaměřil na rozsudky soudů týkající se technických pojmů a obecných požadavků na využívání území a technických požadavků na stavby.

2. K VĚCNÉMU PROGRAMU

  • rozsudek NSS ze dne 21.11.2013 č.j. 9 As 183/2012 – 37
  • rozsudek NSS ze dne 8.6.2016 č.j. 2 As 57/2016 – 56
  • rozsudek NSS ze dne 29.8.2014 č.j. 5 As 111/2013 – 31
  • rozsudek NSS ze dne 19.4.2013 č.j. 8 As 75/2010 – 165
  • rozsudek NSS ze dne 12.10.2016 č.j. 1 As 118/2016 – 32
Print Friendly, PDF & Email