Zápis z padesátého devátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 29.3. 2018

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

1) Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 65 A 3/2017 ze dne 20.12.2017

2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 296/2017 ze dne 23.2.2018

3) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 328/2016 ze dne 16.1.2018

4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 290/2016 ze dne 30.1.2018

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 92/2017 ze dne 13.2. 2018

6) Rozsudek MS Praha č.j. 9A 168/2017 z 28.2. 2018

7) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 262/2017 ze dne 08.12.2017

8) Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 A 51/2016 ze dne 21.11.2017

Dále byla podána informace o prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu a další informace.

Print Friendly, PDF & Email