Usnesení

U S N E S E N Í

valné hromady České společnosti pro stavební právo

ze dne 14. června 2018

 

I. Valná hromada schvaluje:

a) zprávu představenstva České společnosti pro stavební právo (dále jen „Společnost“) o činnosti za období od poslední valné hromady konané dne 1. 6. 2017

b) zprávu představenstva Společnosti o hospodaření za rok 2017

c) zprávu kontrolní komise Společnosti k hospodaření za rok 2017

d) hlavní programové úkoly pro období 2018 – 2019

e) rozpočet Společnosti na rok 2018

f) změnu stanov Společnosti podle předloženého návrhu

[hlasováno samostatně: 42 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)]

 

II. Valná hromada volí:

a) představenstvo Společnosti ve složení JUDr. Alena Bányaiová, CSc., Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., JUDr. Emil Flegel, Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Lenka Holendová, Mgr. Jana Janečková, Mgr. Vladimír Ježek, JUDr. Jan Mareček, Mgr. Jaroslava Milerová, JUDr. Vladimíra Sedláčková, Ing. Petr Serafín, JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová, Ing. Jitka Víchová, JUDr. Zdeňka Vobrátilová, JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.

[hlasováno samostatně: 42(pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)]

Náhradníci: Mgr. Jana Gregorová, Ing. Renáta Pintová Králová

[hlasováno samostatně: 41 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se)]

b) kontrolní komisi Společnosti ve složení Mgr. Ing. Jiří Šimeček, LL.M., Mgr. Pavel Machata, Mgr. Jana Machačková

[hlasováno samostatně: 42 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se)]

 

III. Valná hromada jmenuje:

a) JUDr. Václavu Koukalovou čestnou členkou Společnosti

[hlasováno samostatně: 43 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)]

b) JUDr. Pavla Nováka čestným členem Společnosti

[hlasováno samostatně: 43 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)]

 

IV. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti:

a) předložit aktualizované znění stanov Společnosti rejstříkovému soudu (§ 72 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)

b) zajistit plnění programových úkolů schválených podle bodu I. písm. d)

 

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 43 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

 

Návrhová komise ve složení:

Předseda: Ing. Jaroslav Hodina

Členové: Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Lucie Ambrožová

Print Friendly, PDF & Email