Zápis z šedesátého druhého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 27.9. 2018

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

1) Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 50 A 17/2017 ze dne 24.04.2018 – k pojmu kontinuita územního plánování, legitimní očekávání

2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 132/2016 ze dne 21.06.2018 – zásahová žaloba ve vztahu k nevydání regulačního plánu

3) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 252/2018 ze dne 06.09.2018 – lhůta pro napadení opatření obecné povahy po novele stavebního zákona ve vazbě na přechodná ustanovení

4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 201/2017 ze dne 23.08.2018 – zásahová žaloba proti stanovisku krajského úřadu dle § 43 odst. 1 a § 50 odst. 7 stavebního zákona

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 91/2018 ze dne 11.09.2018 – elektrárna Chvaletice – změna technologií pro prodloužení životnosti

6) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 225/2018 ze dne 06.09.2018 – zrušené ÚR skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín

7) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 357/2017 ze dne 05.09.2018 – doručování do datové schránky advokáta

8) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. Komp 4/2017 ze dne 26.06.2018 – k příslušnosti pro vyřízení stížnosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

9) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 220/2017 ze dne 07.06.2018 – k posuzování závaznosti směrné části ÚP, závaznost metodického pokynu

Dále byla podána informace o přijaté novele § 96b stavebního zákona k závaznému stanovisku orgánu územního plánování, další novelizaci projednávané ve sněmovně a § 14 správního řádu k systémové podjatosti, bylo upozorněno na 3. aktualizované vydání metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které je ke stažení na webu MMR.

Zapsal: Milerová

Kontrola: Flegel

Print Friendly, PDF & Email