Stručný zápis z padesátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 22.6. 2017

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

 

Přítomní se zabývali rozsudky:

Rozsudek NSS č.j. 5 As 49/2016 z 25.5. 2017

zamítnutí kasace ve věci napadení Aktualizace č. 1 ZUR Praha.

Rozsudek NSS ze dne 26.4.2017 č. j. 3 As 126/2016

Problematika aktivní procesní legitimace spolku u napadení OOP.

Rozsudek NSS ze dne 26.4.2017 č. j. 2 As 291/2016

Přezkum OOP, vázanost vydanými ÚR v území ve vazbě na tzv. limity území

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 24.3. 2017 č.j. MSK 149625/2016 Přezkumné řízení o zrušení ÚPD podle § 97 a 174 SŘ

Problematika dohody o parcelaci jako podmínka pro regulaci území a její přiměřenost a důvodnost.

Rozsudek NSS ze dne 12.4. 2017 č.j. 1 As 344/2017

Zásahová žaloba podle § 82 s.ř.s. proti ověření pasportu stavby dle § 125 SZ Rozsudek NSS ze dne 11.5. 2017 č.j. 4 As 155/2016 K povinnosti vydání usnesení dle § 28 SŘ o účastenství opomenutého účastníka

Rozsudek NSS ze dne 18.5. 2017 č.j. 9 As 154/2016

K aplikaci zásady koncetrace v odvolacím řízení dle § 84 odst. 4 SŘ u posuzování účastenství

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.5. 2017 č.j. 15A 141/2016

Zásahová žaloba podle § 82 s.ř.s. proti stanovisku krajského úřadu v procesu pořizování ÚPD

Dále byla účastníkům byla podána informace k průběhu projednávání a aktuálnímu obsahu novely SZ, která s pozměňovacími návrhy čeká na projednání ve sněmovně.

Proběhla diskuze k následujícím tématům:

– institut zásahových žalob a aplikace v probíhajícícm správním řízení

– rekodifikace stavebního zákona

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email