Zápis z padesátého pátého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 3.10. 2017

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní se zabývali rozsudky:

1. Rozsudek NSS sp.zn. 9 As 6/2017 z 31.8.2017 – k vymezení odpůrce u řízení dle § 101a s.ř.s.

2. Rozsudek NSS č.j. 4 As 92/2017 z 4.8. 2017 – k definici podrobností náležejících již do regulačního plánu či ÚR, nikoli do ÚPD

3. Rozsudek NSS č.j. 6 As 74/2017 z 8.8. 2017 – k řízení o prodloužení platnosti ÚR podle § 93 SZ

4. Rozsudek MS Praha č.j. 3 A 161/2016 z 19.7. 2017 – k upuštění od ohledání místa a ústního jednání

5. Usnesení rozšířeného senátu NSS č.j. 2 As 43/2016 z 29.8. 2017 – k charakteru vyjádření silničního správního úřadu

6. Usnesení NSS č.j. Aprk 17/2017 z 20.9. 2017 – k přednostnímu projednání správní žaloby, a návrhu na určení lhůty k projednání žaloby

7. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec č.j. 59 A 67/2015 – k rozsahu odvolacího přezkumu a aplikace § 90 odst. 5 SŘ

Byla podána informace k návrhu skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení stavebního zákona (§ 4 odst. 9,10,11 SZ) a části § 70 odst. 3 ZOPK.

Účastníci byly seznámeni s harmonogramem školení MMR k novele SZ v roce 2017.

Dále byly diskutovány vybrané rozsudky správních soudů:

a) KS v Plzni č. j. 30 A 80/2016 ze dne 30.08.2017 k následnému postupu stavebního pokud soud vysloví nezákonnost přezkumu závazného stanoviska

b) KS Ostrava č.j. 22A 84/2014 z 24.5. 2017 k vstupu na pozemek

c) KS České Budějovice č.j. 51 A 48/2016 z 31.5 2017 k zrušení výjimky z OTP a navazujícího postupu stavebního úřadu při dokončené stavbě.

Zazněl apel na přítomné, aby aktivně dodávali příspěvky a témata do Bulletinu, který Společnost vydává.

Bylo avizováno další výjezdní zasedání Sekce 3.11. 2017 v Plasech.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email