Zápis ze sedmdesátého šestého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 15.4.2021

 

  • Na úvod Flegel přivítal přítomné a přednesl program.
  • Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 61 A 31/2020 ze dne 4. února 2021 – lhůty pro přezkum OOP
  • Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 55 A 58/2019 ze dne 12. března 2021 – zamítnuta žaloba k napadení 2. aktualizace ZUR STČ kraje
  • Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 108/2019 ze dne 26. března 2021 – možnost určovací zásahové žaloby dle § 82 s.ř.s. proti nezahájení řízení dle § 129 SZ o odstranění stavby
  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 135/2020 ze dne 30. března 2021 – k definici přístavby podle § 2 odst. 5 stavebního zákona
  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 276/2020 ze dne 17. února 2021 – k povinnému souhlasu vlastníků jednotek v bytovém domě se změnou užívání jednotky
  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 163/2019 ze dne 25. února 2021 – ke kvalifikovanému požadavku na přezkum závazných stanovisek uplatněnému v odvolání

8) Rozsudek krajského soudu v Ostravě č. j. 39 A 10/2020 ze dne 17. února 2021 – k platnosti územního rozhodnutí, pokud byla dále ve stavebním řízení povolena pouze část stavby

  • Byla podána informace k průběhu schvalování rekodifikace stavebního zákona
  • Trvá apel na příspěvky do Bulletinu stavebního práva.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email