Zápis ze sedmdesátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 10.9.2020

1) Na úvod Flegel přivítal přítomné a avizoval příští zasedání Sekce 16.10. 2020. 

2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 194/2019 ze dne 4.9.2020 – pojem a použití etapizace, dohoda o parcelaci, proporcionalita

3) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 270/2019 ze dne 21.8. 2020 – rozsah

4) Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 43A 74/2019 ze dne 8.7.2020 – napadení aktualizace ZUR STČ č. 2 – odmítnutí pro nedostatek aktivní legitimace 

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 276/2019 ze dne 30.7. 2020 – umístění stavby neregulované funkčním využitím plochy v platné ÚPD 

6) Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j.  51 A 49/2019 – přezkum závazných stanovisek dle § 149 odst. 5 SŘ a lhůta v ust. § 4 odst. 9 SZ

7) Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10 A 73/2020 z 2.9. 2020 – opačný názor na přezkum závazných stanovisek dle § 149 odst. 5 SŘ a lhůta v ust. § 4 odst. 9 SZ

8) Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 A 58/2019 z 20.8. 2020 – k nutnosti opakovaného přezkumu závazného stanoviska

9) Rozsudek NSS č.j. 2 As 426/2018 z 25.8. 2020 – nutnost souhlasu spoluvlastníků BD dle § 110 odst. 2 SZ se zásahy do nosných konstrukcí BD

10) Rozsudek NSS č.j.  6 As 213/2020 z 27.8. 2020 – k povinnosti soudu obeslat osoby zúčastněné dle § 34 s.ř.s., a to všechny spoluvlastníky BD

11) Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 54 A 68/2019 z 24.6. 2020 – zrušení části aktualizace ZUR STČ – letiště Praha

12) Dále bylo diskutováno následující:

  1. a) rekodifikace stavebního zákona – postup prací, institucionální změny, pozměňovací návrhy
  2. b) problematika přezkumů závazných stanovisek
  3. c) apel MMR na zájemce o členství v pracovní skupině pro informační systémy pro digitalizaci – Ing. Jakoubková

13) Trvá apel na příspěvky do Bulletinu stavebního práva.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

 

Print Friendly, PDF & Email