Zápis z šedesátého čtvrtého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 13.12. 2018

Flegel přivítal přítomné, přednesl zdravici od Mikuláše a navazující program.

 1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 81/2016 ze dne 21.11.2018
 2. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 354/2018 ze dne 16.11.2018
 3. Usnesení Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 2891/18 ze dne 4.9.2018 a rozsudek NSS č.j. 4 As 158/2018 ze dne 19.6. 2018
 4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 272/2018 ze dne 7.11.2018
 5. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 59/2018 ze dne 21.6.2018
 6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 319/2018 ze dne 25.10.2018 –
 7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 434/2017 ze dne 24.10.2017

Byla podána informace k průběhu rekodifikace stavebního práva a legislativním pracím na její přípravě, jaké provádí Hospodářská komora ČR ve spolupráci s MMR a k problematice střetu zájmů osoby projektanta a pořizovatele ÚPD, ve vazbě na aktuální kárné postihy „létajících pořizovatelů“ ze strany ČKA.

Přítomní byli seznámeni se stanoviskem MV k aplikaci novelizovaného ust. § 14 odst. 2 SŘ týkající se systémové podjatosti.

Dále bylo diskutováno následující:

 • lhůty, ve kterých rozhodují soudy o podaných žalobách,
 • informace o zamítnutí žaloby proti aktualizaci ZÚR Středočeského kraje kvůli stavbě D3,
 • možnost zahájit řízení o odstranění stavby, i když je na ni vydán kolaudační souhlas,
 • informace ze semináře Justiční akademie v Kroměříži,
 • otázka, jak zrušit vadné závazné stanovisko, pokud proti němu nebylo brojeno v odvolání.

Trvá apel členům k zasílání článků do Bulletinu stavebního práva.

Print Friendly, PDF & Email