Zápis z osmdesátého prvního zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 8.2.2022

 1. Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.
 2. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 10 A 131/2021 z 3.1. 2022 – přiznání odkladného účinku žalobě proti SP
 3. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 51 A 1/2022 z 27.1.2022 – přiznání odkladného účinku žalobě spolku proti SP podle § 65 odst. s.ř.s.
 4. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 26/2021 z 21.1. 2022 – k nároku SVJ na postavení účastníka územního a stavebního řízení
 5. Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30.06.2021, čj. 30 A 16/2020 – 86 – pravidla přezkumu závazných stanovisek podle § 149 SŘ, přesah PNP
 6. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 202/2021 ze dne 13.01.2022 – platnost územního rozhodnutí na soubor staveb, pokud je realizovaná pouze část
 7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 81/2020 ze dne 09.12.2021 – pořizování protokolu v průběhu řízení
 8. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 377/2019 ze dne 13.12.2021 – posuzování práv nabytých v dobré víře v přezkumném řízení
 9. Byla podána informace k postupu novelizace nového stavebního zákona projednaná Vládou, odklad státní stavební správy.
 10. Byla podána informace k přípravě a obsahu vyhlášky o požadavcích na výstavbu dle § 333 nového stavebního zákona, které obsahuje požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby.
 11. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 5 A 10/2019 z 14.12. 2021 – k postupu při vypořádání přezkumu závazného stanoviska formou sdělení
 12. Dále bylo diskutováno následující:
 13. novela zákona o požární ochraně a prováděcí vyhláška, změna kompetencí,
 14. problematika zastavěného území podle § 58 stavebního zákona,
 15. jak fungují tzv. regubliny ÚPD v aplikační praxi města Pec pod Sněžkou.
 16. Trvá apel na příspěvky do Bulletinu.

Zapsal: Flegel 
Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email