KONFERENCE STAVEBNÍ ÚŘADY 2012BUILDING AUTHORITIES CONFERENCE 2012

Česká společnost pro stavební právo je odborným partnerem konference Stavební úřady 2012, která se koná 13. září v Betlémské kapli a 14. září v Masarykově koleji v Praze.

Konference je věnována novele stavebního zákona, připravovaným a realizovaným změnám v rámci eGovernmentu, včetně základních registrů a připravovaného celostátního systému stavebních úřadů.

Účast přislíbili:
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, místopředseda RVKIS
Ing. Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu ČR
Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
PhDr. Robert Ledvinka, vrchní ředitel sekce pro eGovernment MV
Ing. Ondřej Felix CSc., hlavní architekt eGovernmentu MV
Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
Ing. Libuše Schmidová, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
Ing. Theodor Sojka, tajemník MM Chomutov, člen předsednictva STMOÚ
Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
JUDr. Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo
Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o.

Print Friendly, PDF & Email