Akreditovaný odborný seminář PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY, 20. října 2022

Česká společnost pro stavební právo si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY / akreditovaný odborný seminář

 

Pořadatel:          Česká společnost pro stavební právo

Místo konání:     Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání:   20.10.2022 09:00 hod, předpokládaný konec 13:00 hod.
Zaměřeno na:
Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky stavebních úřadů a odbornou veřejnost s problematikou nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.
Určeno pro:
úředníky stavebních úřadů, architekty, projektanty, právníky, investory i širokou veřejnost.
Lektor:
Ing. Renata Pintová Králová
Organizační garant:
Česká stavební akademie, tel.: + 420 222 246 587, e-mail: [email protected]
Program semináře
1. Předmět úpravy, pojmy
2. Územní požadavky, obecné zásady uspořádání území v územně plánovací dokumentaci, vymezování veřejných prostranství, dělení a scelování pozemků, uliční prostranství, standard veřejných prostranství, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, umisťování staveb – obecné požadavky, stavební čára, uliční čára, výšková regulace, odstupy, oplocení, doprava v klidu, připojení staveb na technickou infrastrukturu
3. Technické požadavky na stavby, základní zásady, výšky místností, denní osvětlení, větrání, vytápění, vodovodní, kanalizační přípojky, odpady, výtahy, schodiště, zábradlí, ochrana před povodněmi, úspora energie
4. Vybrané druhy staveb, stavby pro rodinnou rekreaci stavby a zařízení pro reklamu a informace
5. Výjimky z územních a technických požadavků
6. Určené normy
7. Nový stavební zákon (stručná informace o nové právní úpravě ve vztahu k pražským stavebním předpisům)

Členové České společnosti pro stavební právo sleva 50%.
Pro získání slevy je třeba v přihlášce v části Zaměření a členství, v kolonce Členství ve sdruženích vybrat a zaškrtnout Členové České společnosti pro stavební právo.

Vložné
     2450,00 Kč bez DPH       2964,50 Kč s DPH

Přihláška

Přihlaste se on-line zde:   https://www.stavebniakademie.cz/…tml

Print Friendly, PDF & Email