Zápis z padesátého sedmého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 7.12. 2017

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

Přítomní se zabývali rozsudky:

1. Rozsudek Krajského soudu v Praze sp.zn. 46A 85/2015 z 20.10. 2017

2. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 30 A 220/2016 ze dne 28.07.2017

3. Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 30 A 32/2017 ze dne 15.08.2017

4. Byla prodiskutována nová právní úprava ust. § 96b stavebního zákona a institut závazných stanovisek orgánů územního plánování, včetně praktických problémů

5. Byly dále diskutovány a přítomnými zástupci MMR podány informace k vybraným praktickým problémům aplikace novely SZ:

6. Byla podána informace k novelizacím prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb.

9. Byla projednána otázka, zda lze ÚR vymezit určitý pozemek pro umístění nové stavby, je-li již zastavěný jinou stavbou a není vydáno rozhodnutí o odstranění.

10. Byla podána informace k průběhu řízení o ústavní stížnosti skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení stavebního zákona (§ 4 odst. 9,10,11 SZ) a části § 70 odst. 3 ZOPK.

Zapsal: Flegel

Kontrola: Milerová

Print Friendly, PDF & Email