Zápis z padesátého osmého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 30.1. 2018

Flegel přivítal přítomné a přednesl program.

1) Rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 46 A 81/2015 ze dne 15.03.2016

2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 322/2016 ze dne 04.01.2018

3) Usnesení Ústavního soudu č. j. III. ÚS 3817/17 ze dne 09.01.2018

4) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 165/2016 ze dne 29.11.2017

5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 89/2017 ze dne 20.12.2017

6) Rozsudek Městského soudu v Praze ř. j. 8 A 18/2014 ze dne 19.10.2017

7) Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 5 As 315/2017 ze dne 11.01.2018

Byla podána informace o prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu

Dále byly diskutovány následující otázky:

  • účast spolků v řízeních zahájených před účinností novely stavebního zákona, ale dosud neskončených

  • lhůty pro přezkum závazných stanovisek v řízeních zahájených před účinností novely stavebního zákona

  • umisťování tepelných čerpadel a jejich zkušební provoz

  • povolování souboru staveb na společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, pokud je součástí souboru staveb vodní dílo, které vyžaduje stavební povolení

  • závazné stanovisko úřadu územního plánování – obsah, struktura, praktické problémy

  • změna v užívání v části stavby a posuzování cílů a úkolů územního plánování

  • doručování veřejnou vyhláškou a dokládání toho, že rovněž bylo vyvěšováno i způsobem umožňujícím dálkový přístup – rozsudek MS Praha č.j. 9A 284/2014 – 118

  • doručování veřejnou vyhláškou a uvádění dat narození účastníků řízení

Print Friendly, PDF & Email