Výjezdní zasedání Sekce ÚR a SŘ 17.5. 2013

Sekce územního rozhodování a stavebního řádu v rámci České společnosti pro stavební právo pořádá v pátek dne 17. května 2013 v době od 11.00 hodin v Svatobořicích-Mistříně. výroční 25. výjezdní zasedání a konferenci na téma aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu a správních soudů ke stavebnímu zákonu.

Print Friendly, PDF & Email