Valná hromada Společnosti dne 19.6. 2014

Valná hromada České společnosti pro stavební právo se koná ve čtvrtek dne 19. 6. 2014 od 15:00 hodin v budově ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.

Na programu valné hromady je:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti Společnosti a program činnosti v roce 2014
4. Zpráva o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014
5. Zpráva kontrolní komise
6. Návrh změny stanov Společnosti
7. Diskuse
8. Volba představenstva na období 2014 – 2017
9. Volba kontrolní komise
10. Závěr

Pro účastníky bude připraveno malé pohoštění.

Print Friendly, PDF & Email