USTAVENÍ SEKCE OBCHODNÍHO PRÁVA A VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍMEETING OF DEPARTEMENT FOR COMMERCIAL LAW AND PROCUREMENT

Ustavující jednání Sekce obchodního práva a veřejného investování se uskutečnilo dne 1. listopadu 2012 od 16.00 hod.

Print Friendly, PDF & Email