Stručný zápis ze čtyřicátého osmého zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci České společnosti pro stavební právo ze dne 20.9. 2016

Přítomni: Flegel (ČSSP), Mareček (ČSSP), Krejčová (ČSSP, MHMP), Tomšík (ČSSP, KÚ Jihočeského kraje), Teršl (ČSSP, SÚ Praha 12), Ježek (ČSSP, SÚ Praha 15), Kotasová (ČSSP, SÚ Praha 4), Morávková (ČSSP, KÚ Zlínského kraje), Konečný (SÚ Magistrát Zlín), Schneiderová (ČSSP, KÚ Jihomoravského kraje), Štvánová (ČSSP, KÚ KÚ Plzeňského kraje), Pírková (ČSSP), Hořejšová (Skanska), Tunka (ČSSP), Dohnalová (SÚ P15), Hejdučková (SÚ Praha 15), Vodičková (SÚ Rudná), Špačková (ČSSP, SÚ Brandýs n.L.), Pintová-Králová (ČSSP), Kejvalová (ČSSP), Teršl (ČSSP, SÚ Praha 12), Machačková (ČSSP, MMR), Bukovský (ČSSP, ČKAIT), Jakoubková (ČSSP), Kaderka (ČSSP), Krejčová (ČSSP, MHMP), Klimeš (ČSSP, KÚ Pardubického kraje), Jedinák (ČSSP), Hireš (ČSSP), Zbíral (ČSSP, KÚ Středočeského kraje), Vinklářová (SÚ Praha 22), Preradová (SÚ Praha 11), Hořejš (SÚ Praha 9).

 

Zasedání zahájil Flegel, přivítal přítomné a přednesl návrh programu.

 

Přítomní se zabývali rozsudky:

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 88/2016 z 31.8. 2016 – územní plán města Znojma a výklad ust. § 43 SZ.

2. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. 40A 2/2016 z 4.5. 2016 – územní plán obce Malé Březno a klasifikace uplatněných námitek x připomínek.

3. Rozsudek NSS č.j. 5 As 194/2014 z 13.9. 2016 – k lhůtě pro napadení OOP podle § 101b odst. 1 s. ř. s. v případě tzv. incideční žaloby proti OOP

4. Rozsudek NSS č.j. 4 As 17/2016 z 31.5. 2016 – k délce zkušebního provozu komunikace (JZ obchvat Prahy)

5. Usnesení NSS č.j. 2 As 43/2016 z 10.8. 2016 – otázka povahy vyjádření silničního správního úřadu k existenci veřejné účelové komunikace

6. Rozsudek NSS č.j. 5 As 203/2015 z 30.8. 2016 – nařízení zabezpečovacích prací dle § 135 SZ a jejich zrušení v přezkumném řízení

7. Rozsudek NSS č.j. 9 As 204/2015 z 18.8. 2016 – k propadnutí platnosti ÚR a napadení sdělení SÚ

 

Byla podána informace:

1.O průběhu projednávání novely SZ a s jejími vybranými částmi. Součástí návrhu novely zůstává zrušení zmocňovacího ustanovení § 194 písm. e) SZ a zrušení PSP.

2.O průběhu a obsahu konference ke správnímu řádu v rámci Konference Moderní veřejná správa 2016.

 

Dále byly diskutovány vybrané problémy aplikační praxe:

a) systémová podjatost a způsobené problémy v rozhodování, hrozící paralýza správních orgánů,

b) problematika povolování vodních vleků a jejich vztahu k SZ,

c) problematika fenoménu „stromových domů“, tj. domů umístěných v korunách stromů.

 

Přítomní byli vyzváni k zapojení se do prací na přípravě vydání almanachu Sekce k příležitosti jejího blížícího se 50. zasedání a dále k publikační činnosti v Bulletinu stavebního práva vydávaného Společností.

Print Friendly, PDF & Email