Setkání Sekce ÚR a SŘ Společnosti 5.12. 2013

Poslední setkání Sekce územního rozhodování a stavebního řádu v rámci České společnosti pro stavební právo včetně návštěvy Mikuláše a spol. proběhlo dne 5.12. 2013 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1, Praha 1. Zápis byl rozeslán účastníkům.


Print Friendly, PDF & Email