Seminář náhrada škody podle nového občanského zákoníku 7.2. 2014

Česká společnost pro stavební právo v rámci cyklu přednášek a seminářů k novému občanskému zákoníku pořádá pro své členy seminář na téma:

Náhrada škody podle nového občanského zákoníku

Seminář se uskuteční v pátek dne 7. 2. 2014 od 9:00 do 13:00 hodin v přízemí budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud

Program semináře:
Základní východiska
Obecná ustanovení
– podmínky vzniku nároku na náhradu škody
– prevence
– pomocné osoby a více osob

Zvláštní ustanovení
– škoda způsobená nezletilým a nesvéprávným
– škoda způsobená nebezpečnou osobou
– provozní činnost
– provoz dopravních prostředků
– škoda způsobená věcí
– škoda způsobená zvířetem
– věci odložené a vnesené

Rozsah a způsob náhrady
– skutečná škoda, ušlý zisk
– škoda na věci a na zvířeti
– nemateriální újma
– škoda na zdraví a při usmrcení
– další dílčí nároky

Promlčení
Přechodná ustanovení

Účast na semináři je pro členy Společnosti bezplatná. Svoji účast potvrďte na e-mail [email protected] nebo na tel. č. 607 771 002.

Print Friendly, PDF & Email