Seminář na téma „Veřejné seznamy a problematiky nabývání věcí od neoprávněného“ 26.2.15

Česká společnost pro stavební právo v rámci cyklu přednášek a seminářů k novému občanskému zákoníku pořádá pro své členy seminář na téma:

Veřejné seznamy a problematiky nabývání věcí od neoprávněného

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek dne 26. 2. 2015 od 9:00 do 13:00 hodin v přízemí budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1 s tímto programem:

a) východiska praxe a doktríny do 31. prosince 2013
b) legislativní úprava v novém občanském zákoníku
c) judikatura Ústavního soudu v roce 2014
d) judikatura Nejvyššího soudu v roce 2015
e) sporné a diskusní body praktické aplikace – přesah do dalších institutů – společné jmění manželů, ochrana rodinné domácnosti
f) procesní a žalobní aspekty nabývání od neoprávněného v poměrech veřejných seznamů.

Jde o záměrně vybrané téma, které bylo na programu již na semináři v loňském roce, letos na něj, vzhledem k jeho významu, navazujeme podrobnějším výkladem s uvedením aktuálních názorů literatury a praxe z roku 2014.

Účast na semináři je pro členy Společnosti bezplatná. Svoji účast potvrďte na e-mail [email protected] nebo na tel. č. 607 771 002.

Print Friendly, PDF & Email