Seminář na téma „Stavební zákon a Úmluva lidských práv a základních svobod, judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie“Conference on topic „Building Act and European court for human rights precedent decisions“

Česká společnost pro stavební právo pořádá seminář na téma „Stavební zákon a Úmluva lidských práv a základních svobod, judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie“.
Odbornou stránku semináře a prezentaci tématu zajišťuje JUDr. Eva Hubálková PhD., vedoucí česko-estonsko-ukrajinského oddělení Kanceláře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 od 9.30 hod. do 13.00 hod.

Program:
1. Postavení a rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva
2. Územní plánování a stavební řád – výkon veřejné správy – pozitivní povinnost státu ve smyslu článku 1. protokolu č. 1 Úmluvy
3. Rozhodování o území a povolování staveb a jejich změn – aplikace článku 6. Úmluvy
4. Účastníci řízení a jejich práva
5. Judikatura ESLP a SDES ve věcech územního plánování a stavebního řádu
6. Dotazy a diskuse

Svoji účast potvrďte písemně na e-mail [email protected] nebo na tel. č. 607 771 002.
Účast na semináři není zpoplatněna.

Print Friendly, PDF & Email