[:cs]Pozvánka na Valnou hromadu všech členů[:]

[:cs]

Představenstvo České společnosti pro stavební právo v souladu s čl. 12 Stanov svolává Valnou hromadu všech členů, která se uskuteční

ve čtvrtek dne 1. června 2017 od 16:00 hodin

v budově ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Zpráva představenstva o dosavadní činnosti Společnosti a program činnosti v roce 2017

4. Zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2016 a rozpočet na rok 2017

5. Zpráva kontrolní komise

6. Volba náhradníků představenstva

7. Diskuse, různé

8. Závěr

 [:]

Print Friendly, PDF & Email