Konference Evropské společnosti pro stavební právo v Paříži

Ve dnech 3. – 5. října 2013 se v Paříži na pozvání Francouzské společnosti pro stavební právo konala konference Evropské společnosti pro stavební právo.
Konference se zůčastnili zástupci společností pro stavební právo z Francie, Anglie, Německa, Slovenska, Itálie, Řecka, Dánska, Belgie, Nizozemí, Rakouska, Švýcarska a České republiky. Odborné části se pak zúčastnila řada dalších odborníků, převážně z Francie. Českou společnost pro stavební právo reprezentovali JUDr. Miroslav Hegenbart, čestný předseda společnosti, a JUDr. Vlastislav Zunt, CSc., člen představenstva.

Print Friendly, PDF & Email