JUDr. Miroslav Hegenbart – osobnost stavitelství 2013

U příležitosti Dne stavitelství a architektury 2013 byl na slavnostním zasedání v Rytířském sále Valdštejnského paláce dne 10. října 2013, konaném pod záštitou předsedy Senátu PČR, oceněn JUDr. Miroslav Hegenbart titulem osobnost stavitelství. Toto ocenění uděluje SIA ČR – Rada výstavby významným představitelům oboru, kteří se svou celoživotní prací zasloužili o jeho rozvoj. JUDr. Miroslav Hegenbart je jedním z těch, kterým bezesporu titul osobnost stavitelství patří. Výčet jeho aktivit a přínosů oboru je velmi obsáhlý, protože více jak půl století působí v různých vládních orgánech i nevládních organizacích na úseku výstavby. Z jeho zásadních zásluh pro obor výstavby a stavebního práva lze kromě rozsáhlé pedagogické a publikační činnosti jednoznačně vyzdvihnout tři hlavní priority. Je to jeho vedoucí a rozhodující podíl na vytvoření stavebního kodexu a navazujícího souboru právních předpisů ve výstavbě v roce 1976, založení České společnosti pro stavební právo v roce 1992 a iniciování zrodu SIA ČR – Rady výstavby, sdružení 11 nevládních organizací v roce 2000. Již jen jeden z uvedených počinů by si zasloužil samostatného ocenění. Představenstvo České společnosti pro stavební právo touto cestou JUDr. Miroslavu Hegenbartovi blahopřeje k udělenému titulu a doufá, že i ve svých neuvěřitelných 86 letech bude i nadále přispívat k vysoké úrovni její odborné, kulturní a společenské činnosti.

Print Friendly, PDF & Email