ESCL Summer Webinars

Evropská společnost pro stavební právo spolu se svými členskými společnostmi pokračuje v pořádání odborných seminářů. S ohledem na přetrvávající situaci se letní odborné semináře na různá témata týkající se stavebního práva konají v gesci italské společnosti ve dnech 10. 6., 25.6., 9.7., 9.9., 16.9., 23.9. a 30.9. 2020 formou dálkového elektronického přístupu.

Účast není zpoplatněna.

Bližší informace jsou dostupné na adrese www.iscl.it/2020/05/29/escl-summer-webinars-2020.

Print Friendly, PDF & Email