Pokyny pro autory

Nabídka rukopisů

Redakce přijímá požadavky spolu se zaslanými články na e-mailové adrese bulletin@spolstavprav.cz. nebo na níže uvedených adresách.

Zaslaný průvodní dopis musí obsahovat plné jméno, adresu pro doručování a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a číslo bankovního účtu pro zaslání honoráře.

 

Formální požadavky

Příspěvek je vyžadován v textovém editoru WORD.

Rozsah textu by měl činit cca 3-10 stran A4 textového editoru WORD, nedohodne-li se autor s redakcí jinak.

Za každým textem příspěvku musí být uvedeno jméno autora.

Standardnímu příspěvku by měl předcházet zhruba desetiřádkový souhrn – abstrakt, v češtině a angličtině.

Za původnost příspěvku odpovídá autor. 

Seznam použitých zdrojů

 

Autorizace

V případě že se autor nevyjádří do pěti dnů od odeslání žádosti o autorizaci textu, považuje redakce text za odsouhlasený a zveřejní jej s případnými redakčními úpravami.

 

Print Friendly, PDF & Email