Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2014

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2014
Karel Černín
Předmět stavebního řízení

Karel Marek
Stavba jako předmět díla

Libor Dvořák
Novelizace právních předpisů v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)

Jiří Vajčner, Martin Zídek
Návrh zákona o ochraně památkového fondu

Ivana Štenglová
Utvrzení dluhu podle nového občanského zákoníku

Karel Černín
Reakce na článek Ladislava Hireše zveřejněný v Bulletinu Stavební právo č. 3/2014

Pavel Křeček, Marie Báčová, Hedviga Klepáčková
Zamyšlení nad vymezováním architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v obsahu územního plánu, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Michaela Vachtlová
Pro obvodní báňské úřady není problematika stavebního zákona novinkou

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Recenze: Jan Mareček
J. Handrlica – Ochranná a bezpečnostní pásma

Dotaz – Odpověď

Print Friendly, PDF & Email