Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2013

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2013

Petr Průcha
Ještě k certifikátu autorizovaného inspektora

Jiří Doležal
K dokumentacím podle stavebního zákona po jeho „VELKÉ“ NOVELE

Jitka Víchová
Udržitelná výstavba a stavební předpisy

Petr Serafín
Další novelizace zákona o veřejných zakázkách – tentokrát zákonným opatřením Senátu

Jana Machačková
Tepelná čerpadla – povolovací režimy podle stavebního zákona

David Dvořák
Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek – přechodná ustanovení

Miloš Tomsa
Uzavírání smlouvy v úpravě nového občanského zákoníku

Martin Kramář
Je na čase se koncepčně zamyslet nad změnou úpravy procesu EIA v České republice

Josef Vedral
Několik poznámek k dozoru podle stavebního zákona v souvislosti s obecnou úpravou kontroly

Vlastislav Zunt
Konference evropské společnosti pro stavební právo

Eva Štejfová
Kontaktní místo pro stavební výrobky s označením ce podle nařízení (EU) č. 305/2011, O stavebních výrobcích

Emil Flegel
Informace z jednání sekce územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu

Dotaz – Odpověď

Print Friendly, PDF & Email