Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2012

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 4/2012

Miroslav Hegenbart

Vzpomínka na založení a začátky České společnosti pro stavební právo

Jan Mareček

Česká společnost pro stavební právo v posledním desetiletí po současnost

Henning Jäde

Kontrola aplikace práva a zachování plánů v německém právu vztahujícím se ke stavebnímu plánování

Fred Hobma

Dva hlavní problémy v nizozemském stavebním zákoně: právní ochrana proti územním plánům

Monika Chao-Duivis

Hodnocení celkového ekonomického přínosu veřejné soutěže v Nizozemí

Michal Mazanec, Eva Hladká

Minutu před dvanáctou: Ke dvěma problémům stavebního zákona ve znění účinném do konce roku 2012

Milan Pacák

Překvapení z Nejvyššího správního soudu

Josef Staša

Státní dozor jako garance zákonnosti územně plánovací dokumentace

Gabriele Liuzzo

Urbanistické zásady a metody zásahů na území města

Jan Fibiger

Urbanistický vývoj a územní plánování Prahy

Olga Kopšová

Účast´verejnosti na vytváraní priaznivého životného prostredia

Vlastislav Zunt

Konference Evropské společnosti pro stavební právo 2012

Print Friendly, PDF & Email