Obsah Bulletinu Stavební právo č. 3/2014

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 3/2014
Michal Králík
Vybrané otázky předpokladů nabývání vlastnického práva od neoprávněného v poměrech tzv. veřejných seznamů (komparativní pohled občanského zákoníku 1964 a nového občanského zákoníku)

Petr Vojtek
Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku
II. Způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy

Karel Marek
Smlouva kupní – pro dodávky a subdodávky zboží (výrobků)

Jaroslav Krecht
Ke stavebnímu zákonu a jeho logické výstavbě

Ladislav Hireš
Výkon přenesené působnosti obcí podle zákona o pozemních komunikacích a hranice možného omezení veřejnoprávní regulace normami soukromého práva

Recenze Michal Matouš
Marek, K.; Průcha, P. Stavební právo veřejné a soukromé podle úpravy závazků v novém občanském zákoníku

Emil Flegel
Z jednání Sekce pro územní rozhodování a stavební řád

Hana Bártová
20 let Ústavu územního rozvoje Brno

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Zdeňka Vobrátilová
Dotazy a odpovědi

Print Friendly, PDF & Email