Obsah Bulletinu Stavební právo č. 3/2013

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 3/2013

David Dvořák
Změny smluv ve veřejných zakázkách podle návrhu nových směrnic Evropské unie

Ivana Štenglová
Jednání právnických osob po rekodifikaci

Pavel Kumšta
Věcná břemena v novém občanském zákoníku

Jan Štandera
Smlouva o dílo po (staro)novu – I. část

Jaroslav Krecht
Vodní díla a stavební zákon

Josef Staša
O umisťování staveb v nezastavěném území
Libor Dvořák
Vazba projektového posuzování (EIA) na následné povolovací procesy podle evropské i české legislativy a řízení vedené Evropskou komisí proti České republice

Marek Hanák
K náležitostem potvrzení o odstranění nedostatků návrhu územního plánu – poznatky veřejného ochránce práv

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

Dotaz – Odpověď

Print Friendly, PDF & Email