Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2015

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2015
Michal Králík
Sousedská práva v novém občanském zákoníku a judikatura Nejvyššího soudu ČR

Josef Vedral
K některým otázkám přezkumu „souhlasů“ podle stavebního zákona

Marika Kopkášová, Jiří Formánek, Tomáš Holenda
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Marie Poláčková
Kontrolní prohlídka stavby dle stavebního zákona ve vazbě na užívání stavby

Petr Průcha
Ještě k tzv. systémové podjatosti ve správním řízení

Marek Novotný
Několik poznámek ke vztahu stavebního zákona a bytového spoluvlastnictví

Karel Cibulka, Lucie Marasová
K trestní odpovědnosti za přečin podle § 147 odst. 1 a 2 TrZ při provádění opravy nemovité věci osobou podnikající ve stavebnictví

Emil Flegel
Z jednání Sekce pro územní rozhodování a stavební řád

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. dubna 2015 čj. 30A 75/2014-85

Z valné hromady ČSPSP Zpráva o činnosti České společnosti pro stavební právo za období od valné hromady konané dne 19. června 2014 do valné hromady konané dne 23. června 2015

Zápis z valné hromady České společnosti pro stavební právo, která se konala dne 23. června 2015

Usnesení valné hromady České společnosti pro stavební právo ze dne 23. června 2015

Print Friendly, PDF & Email