Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2014

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2014
Petr Vojtek
Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku
Gabriel Achour, Martin Pelikán
Právo stavby podle nového občanského zákoníku

Pavel Machata
Několik poznámek ke směrné části územně plánovací dokumentace

Kateřina Szentesiová
Dopady soudního přezkumu na územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy

Pavel Novák
Seminář EIA v Poslanecké sněmovně

Zdeňka Vobrátilová
Příprava a povolování staveb projektů společného zájmu v energetice

Zdeňka Fialová
Informace o stavu infringementu Evropské komise vůči České republice z důvodu nedostatečné implementace směrnice EIA

Emil Flegel
Z jednání Sekce pro územní rozhodování a stavební řád

Pavel Novák
Státní expertiza veřejných zakázek

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

Z rozhodnutí správních soudů

Z rozhodnutí Ústavního soudu

Dotaz – Odpověď

Zpráva o činnosti České společnosti pro stavební právo za období od valné hromady konané dne 6. 6. 2013 do valné hromady konané dne 19. 6. 2014

Usnesení valné hromady České společnosti pro stavební právo ze dne 19. 6. 2014

Print Friendly, PDF & Email