Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2013

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2013

Eva Průšová

Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Jakub Handrlica

Omezení vlastnických práv k nemovitostem v energetickém zákoně ve vztahu k postupům podle stavebního zákona

Josef Vedral

Přezkum souhlasů stavebních úřadů po novele stavebního zákona

Karel Marek

Rozhodčí řízení a Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Tomáš Doležal

Prodlení podle nového občanského zákoníku

Jaroslav Krecht

Vodní stavby a nový občanský zákoník

Jaroslava Nietscheová

Není stavba jako stavba

Jaroslav Hába

K oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury

Zdeňka Vobrátilová

Souhlas soused k ohlašovaným stavebním záměrům

Z rozhodutí Nejvyššího soudu

Z rozhodnutí Soudního dvora EU k veřejným zakázkám

Z rozhodnutí správních soudů a ÚHOS k veřejným zakázkám

Z jednání sekce územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu

Zápis z Valné hromady

Usnesení Valné hromady

Print Friendly, PDF & Email