Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2012

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 2/2012

– Tomáš Doležal

Jednotlivá práva z odpovědnosti za vady podle obchodního zákoníku

– Karel Marek

Dnešní a budoucí uzavírání smluv

– Jaroslav Štraus

Vyvlastňování a problémy s ním spojené

– Vladimíra Sedláčková, Zdeňka Vobrátilová

Informace o novele zákona o vyvlastnění

– Viktor Tomšík

Výjimky z obecně technických požadavků

– Zpráva o činnosti České společnosti pro stavební právo

– Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

– Z rozhodnutí ÚHOS

– Z jednání sekce ÚP, ÚR a SŘ

Print Friendly, PDF & Email