Obsah Bulletinu Stavební právo č. 1/2014

Obsah Bulletinu Stavební právo č. 1/2014
Lenka Engelová
K interpretaci některých ustanovení o smlouvě o výstavbě v NOZ

David Dvořák
Nové zadávací směrnice EU schváleny. Jaký bude nový ZVZ?

Martin Tunka
Poznatky ze soudních přezkumů zásad územního rozvoje

Josef Vedral
K otázce přezkumu tzv. indexu podlažní plochy jako opatření obecné povahy v přezkumném řízení podle správního řádu

Jakub Hanák
Ještě k Oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury

Michaela Konečná
K vybraným ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny novelizovaných v souvislosti s tzv. „Velkou novelou stavebního zákona“

Marek Hanák
Stavební zásahy do společné zdi z pohledu stavebního zákona a nového občanského zákoníku

Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

Z rozhodnutí správních soudů

Print Friendly, PDF & Email