Kontaktní údaje

Výkonná redakce časopisu:

Šéfredaktor: Mgr. Tamara Blatová –  [email protected], tel. 723 027 485

Za ČSPSP:  ing. arch. Hana Bártová, [email protected]

Adresa pro korespondenci:  Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1

Telefon:  222 248 090

Objednávky, předplatné:

e-mail:  [email protected]

Print Friendly, PDF & Email