ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 8.12. 2011

Zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci ČSSP se konalo ve čtvrtek dne
8.prosince 2011 v sídle ČKAIT, Sokolská ulice č. 15, Praha 2
(budova ČKAIT) od 12:00 hod. Vice k programu v samostatné sekci
webu.

Print Friendly, PDF & Email