ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 28.6. 2011

Třinácté zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci ČSSP se konalo
v úterý dne 28.června 2011 v sídle ČKAIT. Tématem byli
autorizovaní inspektoři, novely OTP a stavebního zákona.

Print Friendly, PDF & Email