ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 14.2. 2012

Zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci ČSSP se konalo v úterý dne
14.února 2011 v sídle ČKAIT, Sokolská ulice č. 15, Praha 2
(budova ČKAIT). Více v části Sekce ÚR a SŘ.

Print Friendly, PDF & Email