ZASEDÁNÍ SEKCE ÚR A SŘ V RÁMCI ČSSP 12.10. 2010

Zasedání Sekce ÚR a SŘ v rámci ČSSP se konalo v úterý dne
12.října 2010 v sídle České společnosti pro stavební právo,
Sokolská ulice č. 15, Praha 2 (budova ČKAIT).

Print Friendly, PDF & Email