ZASEDÁNÍ REDAKČNÍ RADY BULLETINU A PŘEDSTAVENSTVA ČSSP 13.10. 2011

Zasedání redakční rady Bulletinu stavebního práva se konalo od 15:00
hod v sídle ČKAIT v Sokolské ulici.Od 17:00 hod na něj navázalo zasedání představenstva Společnosti.

Print Friendly, PDF & Email