Renata Králová Pintová

Je absolventkou fakulty stavební ČVUT a dlouholetá členka České společnosti pro stavební právo. Pracovala na stavebním úřadě a věnovala se umisťování staveb i posuzování rozhodnutí v odvolacím řízení. Od roku 2007 se věnuje poradenské činnosti v oblasti stavebního práva, podílela se na přípravě Pražských stavebních předpisů i na komentářích k Metropolitnímu plánu.

Print Friendly, PDF & Email